Chính sách bảo hành

Xin vui lòng đọc kỹ phần này vì nó có các điều khoản và các điều kiện pháp lý mà bạn phải chấp thuận khi sử dụng trang web này.

1.    Người điều hành:
Trang này được điều hành bởi "ĐỒNG HỒ DANH TIẾNG"- do ông Vũ Ngọc Dũng đảm nhiệm và chịu trách nhiệm pháp lý.
2.    Mục đích của trang web:
Mục đích của trang này nhằm cung cấp cho bạn thông tin về những sản phẩm đồng hồ mang thương hiệu trên thế giới, những chiến dịch mà chúng tôi ủng hộ và những hoạt động kinh doanh mà chúng tôi thực hiện.
3.    Khả năng truy cập vào trang web:
Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trang web này. Tuy nhiên vì những lý do kỹ thuật nằm ngoài sự kiểm soát, Chúng tôi sẽ không bảo đảm rằng bạn có thể truy cập được vào trang này bất cứ lúc nào.
4.    Thông tin tại trang web:
Thông tin trên trang này chỉ nằm mục đích thông tin thông thường. Nó không nhằm vào bất cứ mục đích cụ thể nào và cũng không có sự đại diện hoặc bảo đảm nào cho sự chính xác và đầy đủ.
5.    Sản phẩm và dịch vụ sẵn có:
Những sản phẩm hay dịch vụ được tham khảo trên trang này đều được cung cấp đầy đủ với xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.
6.    Liên kết ngoài:
Chúng tôi không chứng thực và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, khả năng truy cập những trang web liên kết cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho sự tổn thất và mất mát của bạn khi truy cập vào những trang web này.
7.    Từ chối bảo đảm và trách nhiệm:
Đối với phạm vi đầy đủ nhất được cho phép bởi luật pháp Việt Nam, tất cả sự bảo đảm (biểu hiện hoặc ẩn ý) đối với trang này, nội dung và việc sử dụng của bạn sẽ bị loại trừ. Ngoại trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi, luật pháp cho phép chúng tôi loại trừ tất cả trách nhiệm với bạn trong việc bạn sử dụng trang web
8.    Sửa đổi những điều khoản:
Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản này mà không cần thông báo với bạn mọi lúc. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực mỗi khi các điều khoản chỉnh sửa đã được đăng trên trang web.
9.    Luật áp dụng:
Các Điều khoản này bị chi phối và sẽ được hiểu theo qui định của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chịu sự xét xử của Tòa án Việt Nam.
------------------
HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG


Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến